Guitaretab - guitar tabs
Song name
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fenix Tx - Katie W tab

>=Let ring

E--------------------
B--------------------
G--------------------  x2 No Gain Hit notes near the bridge
D-33-3/5-33-1/3-3-3--
A-44-----11-----1---3
E--------------------
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/f/fenix-tx/22230.html ]
E--------------------------
B--------------------------
G--------------------------  
D-3-3-----4-4-----44-6666-- x3 put some gain on
A-3-3-----4-4-----44-6666--
E-1-1-1/8-2-2-2/8-22-4444--

E--------------------------
B--------------------------
G--------------------------  x on the 4th time  
D-3-3-----4-4-----44-6>---- 
A-3-3-----4-4-----44-6>----
E-1-1-1/8-2-2-2/8-22-4>----
Related for Katie W tab
Katie W chords by Fenix Tx