Runrig - Air An Traigh chords

Highlighted       Show chord diagrams
Runrig - Air an Traigh

Capo on 5th fret

A simple song and easy to play!


[chorus]
         C        F
'S b'fherr gun robh mi 'r ais a rithis
     C          G
Coiseachd cas ruisgte air an traigh
    C        F
le mo dha laimh 'na mo phcaid
     C     G   C
's ri mo thaobh, Anna mo ghridh


[verse]
     F        Am
Bha sinn g is bha sinn sprsal
      C      G
Cluichd le slas is le gair
    Am        F
Air a'mhonadh 's air an locha
       C    G    C
'S measg an arbhair anns a'bhathaichBridge:

F, Am C, G, Am, F, C, G, C
[Play same chords for the rest of the verses/chorus]

'S nuair a thig e gu am feasgair
'G iarraidh crodh shuas air a'bheinn
'S dheanamh dhachaidh air 'ur socair
Togail orain 's togail ruinn
 


Bhiodh sinn sgith nuair nochdadh oidhche
'G ol bainne fuar taobh teine blth
'S bhiodh sinn granail dol dhan leabaidh
Ach am mrach 'g eirigh trthTranslation:

I wish that I was back there again
Walking barefoot on the strand
My two hands in my pockets
And you by my side, Anne my love

We were young and full of joy
Playing with contentment and laughter
On the moor, on the loch
And amongst the corn in the barn

When it came to the late afternoon
Bringing the cattle in from the hill
Lingering on our way back home
Singing songs

We were tired when night fell
Drinking cold milk beside the warm fire
With no desire for sleep
And rising early the next morning 


Enjoy!
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z