Brings – Spring tab

Spring

Die Gitarren sind einen Halbton tiefer gestimmt!


Intro

1. Gitarre E A G E G D E A G1:---------------------------------------------------------------|2:---------------------------------------------------------------|3:------------------------------------7--------------------------|4:--------------7--5---------------5--7---------------7----5-----|5:--------------7--5---------------5--5---------------7----5-----|6:-0-0-2-0-3-4--5--3--0-0-2-0-3-4--3-----0-0-2-0-3-4--5----3-----|
2. Gitarre
1:-------------------------------------------------3--3-t3-t3-t3-|2:---------------------------------------------------------------|3:---------------------------------------------------------------|4:---------------------------------------------------------------|5:---------------------------------------------------------------|6:---------------------------------------------------------------|
1. Gitarre E G D1:--------------------|2:--------------------|3:-----------------7--|4:--------------5--7--|5:--------------5--5--|6:-0-0-2-0-3-4--3-----|
1. Strophe (Akkorde wie in Intro) E A G Saach mir, häs du Energie? E G D Jläuv mir, mer sin fit wie nie. E A G Janz ejal, wat morje kütt, E G D mer jon keine Schritt zoröck. E A G Jungens, so wie mer vom Rhing E G D schlofe eetz beim Sonnesching. E A G Mer han et Hätz om rächte Fleck, E G D de mieste Zick, do sin mer jeck. Refrain H E H E Spring üvver d'r Rhing - hüher als d'r Dom, H E A E mer han Energie - ston immer unger Strom. H E H E Krall die d'r Ball - loss en nit mieh loss, H E A E bring dat Ding noh Huus - ejal, wat et dich koss, H A E H A E kumm un spring - üvver d'r Rhing. H A E H A Kumm un spring - üvver d'r Rhing.
1. Gitarre E A G E G D E A G1:------------------------------------------------------------------|2:------------------------------------------------------------------|3:------------------------------------7-----------------------------|4:--------------7--5---------------5--7-----------------7-----5-----|5:--------------7--5---------------5--5-----------------7-----5-----|6:-0-0-2-0-3-4--5--3--0-0-2-0-3-4--3-----0-0-2-0-3-4----5-----3-----|
2. Gitarre
1:---------------------------------------3---3---t3--t3-t3-t3-t3-t3-|2:------------------------------------------------------------------|3:------------------------------------------------------------------|4:------------------------------------------------------------------|5:------------------------------------------------------------------|6:------------------------------------------------------------------|
1. Gitarre E G D1:--------------------|2:--------------------|3:-----------------7--|4:--------------5--7--|5:--------------5--5--|6:-0-0-2-0-3-4--3-----|
2. Strophe (Akkorde wie in Intro) E A G Saach mir, häs du Energie? E G D Jläuv mir, mer sin fit wie nie. E A G Mer ston zesamme, alle Mann. E G D Jeder deit he, wat hä kann. E A G Mer drieße op d'r Rest d'r Welt. E G D Wä hät die nöchste Rund bestellt? E A G Janz ejal, wo mer och sin, E G D die janze Welt, die litt am Rhing. Refrain H E H E Spring üvver d'r Rhing - hüher als d'r Dom, H E A E mer han Energie - ston immer unger Strom. H E H E Krall die d'r Ball - loss en nit mieh loss, H E A E bring dat Ding noh Huus - ejal, wat et dich koss, H E H E Spring üvver d'r Rhing - hüher als d'r Dom, H E A E mer han Energie - ston immer unger Strom. H E H E Krall die d'r Ball - loss en nit mieh loss, H E A E bring dat Ding noh Huus - ejal, wat et dich koss, Riff 1 A E H A E kumm un spring - üvver d'r Rhing. H A E H A E Solo Kumm un spring - üvver d'r Rhing. Riff 1
H A E H A E H A E H A E Solo1:----------------------------------------------------------------|2:-----------------10/12~-12-12~-----------------10/12~-12-12-12~-|3:-7b8~-------7b8~----------------7b8~------7b8~------------------|4:------9~-----------------------------9~-------------------------|5:----------------------------------------------------------------|6:----------------------------------------------------------------|
Solo
H D E H1:-----------------------------------9b10b9-----|2:----9-12~----9-12~----9-12----9-12--------12~-|3:-11-------11-------11------11-----------------|4:----------------------------------------------|5:----------------------------------------------|6:----------------------------------------------|
H D E D# E D# E A H1:-------------------------12~-11-12~-11-12~-------------|2:----9-12~----9-12~----9--------------------10-12~-f12~-|3:-11-------11-------11----------------------------------|4:-------------------------------------------------------|5:-------------------------------------------------------|6:-------------------------------------------------------|
Refrain H Spring üvver d'r Rhing - hüher als d'r Dom, H A mer han Energie - ston immer unger Strom. H Krall die d'r Ball - loß en nit mieh loss, H A bring dat Ding noh Huus - ejal, wat et dich koss. H E H E Spring üvver d'r Rhing - hüher als d'r Dom, H E A E mer han Energie - ston immer unger Strom. H E H E Krall die d'r Ball - loss en nit mieh loss, H E A E bring dat Ding noh Huus - ejal, wat et dich koss, H A E H A E kumm un spring - üvver d'r Rhing. H A E H A E Kumm un spring - üvver d'r Rhing. H A E H A E Kumm un spring - üvver d'r Rhing. H A E H A g# A g# A g# A g# Kumm un spring - üvver d'r Rhing. H Spring! ------------------------------------------------------ Mehr BRINGS-Tabs auf brings-tabs.de.vu! ------------------------------------------------------
Please rate this tab:
x1.0