Bear Mccreary – Moch Sa Mhadainn chords

Chords:
Transpose:
[Chorus]
Am
Hùg hó ill a ill ó
AmHùg hó o ró nàill i
Am Hùg hó ill a ill ó
G AmSeinn oho ró nàill i.
[Verse]
AmMoch sa mhadainn is mi dùsgadh,
Am C GIs mòr mo shunnd is mo cheòl-gáire;
Am EmOn a chuala mi am Prionnsa,
F G AmThighinn do dhùthaich Chloinn Ràghnaill.
[Instrumental] Am C G Am C F G Am G [Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
AmHùg hó o ró nàill i
Am Hùg hó ill a ill ó
G AmSeinn oho ró nàill i.
[Verse]
AmGràinne-mullach gach rìgh thu,
Am C GSlàn gum pill thusa Theàrlaich;
Am EmIs ann tha an fhìor-fhuil gun truailleadh,
F G AmAnns a’ ghruaidh is mòr nàire.
[Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
AmHùg hó o ró nàill i
Am Hùg hó ill a ill ó
G AmSeinn oho ró nàill i.
[Instrumental] Am Am C G Am C Em F G Am [Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
Am C GHùg hó o ró nàill i
Am C Hùg hó ill a ill ó
Em F G AmSeinn oho ró nàill i.
[Verse]
C F GMar ri barrachd na h-uaisle,
C F GDh’ èireadh suas le deagh nàdar;
Am EmIs nan tigeadh tu rithist,
F G AmBhiodh gach tighearna nan àite.
[Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
Am C DHùg hó o ró nàill i
Am C Hùg hó ill a ill ó
Em F G AmSeinn oho ró nàill i.
[Verse]
C F GIs nan càraicht an crùn ort
C F GBu mhùirneach do chàirdean;
Am EmBhiodh Loch Iall mar bu chòir dha,
F G AmCur an òrdugh nan Gàidheal.
[Instrumental] Am G Am G Am G Am G [Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
AmHùg hó o ró nàill i
Am Hùg hó ill a ill ó
G AmSeinn oho ró nàill i.
[Verse]
AmMoch sa mhadainn is mi dùsgadh,
Am C GIs mòr mo shunnd is mo cheòl-gáire;
Am EmOn a chuala mi am Prionnsa,
F G AmThighinn do dhùthaich Chloinn Ràghnaill.
[Chorus] Am Hùg hó ill a ill ó
AmHùg hó o ró nàill i
Am Hùg hó ill a ill ó
G AmSeinn oho ró nàill i.
Please rate this tab:
x1.0