Moch Sa Mhadainn chords with lyrics by Bear Mccreary - Easy chords and tabs for guitar

Bear Mccreary – Moch Sa Mhadainn chords

Chords:
Transpose:
[Chorus]
Am
Hg h贸 ill a ill 贸
AmH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am Hg h贸 ill a ill 贸
G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Verse]
AmMoch sa mhadainn is mi d霉sgadh,
Am C GIs m貌r mo shunnd is mo che貌l-g谩ire;
Am EmOn a chuala mi am Prionnsa,
F G AmThighinn do dh霉thaich Chloinn R脿ghnaill.
[Instrumental] Am C G Am C F G Am G [Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
AmH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am Hg h贸 ill a ill 贸
G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Verse]
AmGr脿inne-mullach gach r矛gh thu,
Am C GSl脿n gum pill thusa The脿rlaich;
Am EmIs ann tha an fh矛or-fhuil gun truailleadh,
F G AmAnns a鈥 ghruaidh is m貌r n脿ire.
[Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
AmH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am Hg h贸 ill a ill 贸
G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Instrumental] Am Am C G Am C Em F G Am [Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
Am C GH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am C Hg h贸 ill a ill 贸
Em F G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Verse]
C F GMar ri barrachd na h-uaisle,
C F GDh鈥 猫ireadh suas le deagh n脿dar;
Am EmIs nan tigeadh tu rithist,
F G AmBhiodh gach tighearna nan 脿ite.
[Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
Am C DH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am C Hg h贸 ill a ill 贸
Em F G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Verse]
C F GIs nan c脿raicht an cr霉n ort
C F GBu mh霉irneach do ch脿irdean;
Am EmBhiodh Loch Iall mar bu ch貌ir dha,
F G AmCur an 貌rdugh nan G脿idheal.
[Instrumental] Am G Am G Am G Am G [Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
AmH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am Hg h贸 ill a ill 贸
G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
[Verse]
AmMoch sa mhadainn is mi d霉sgadh,
Am C GIs m貌r mo shunnd is mo che貌l-g谩ire;
Am EmOn a chuala mi am Prionnsa,
F G AmThighinn do dh霉thaich Chloinn R脿ghnaill.
[Chorus] Am Hg h贸 ill a ill 贸
AmH霉g h贸 o r贸 n脿ill i
Am Hg h贸 ill a ill 贸
G AmSeinn oho r贸 n脿ill i.
Please rate this tab:
x1.0