Craig Taubman – Ahavat Olam chords

Chords:
Transpose:
[Chorus]
Em C9 G D Ahavat olam beit Yisra'el
Em C9 G D Am'cha ahavta torah umitzvot
Em C9 G D Em C9 G D Chukim umishpatim otanu lima-d' -ta
[Verse]
Em C9 G DDay and night, show us the way
Em C9 G DTeaching us to number our days
Em C9 G D Em C9 G DWhen we rise and when we lie down, aha vat o--lam
[Chorus]
Em C9 G D Ahavat olam beit Yisra'el
Em C9 G D Am'cha ahavta torah umitzvot
Em C9 G D Em C9 G D Chukim umishpatim otanu lima-d' -ta
[Verse]
G D Em C9 D Ki heim chayeinu v'oreich yameinu
G D Em C9 D Uvahem nehgeh yomam valaila
[Chorus]
Em C9 G D Ahavat olam beit Yisra'el
Em C9 G D Am'cha ahavta torah umitzvot
Em C9 G D Em C9 G D Chukim umishpatim otanu lima-d' -ta
[Verse]
Em C9 G DDay and night, show us the way
Em C9 G DTeaching us to number our days
Em C9 G D Em C9 G DWhen we rise and when we lie down, aha vat o--lam
[Chorus]
Em C9 G D Ahavat olam beit Yisra'el
Em C9 G D Am'cha ahavta torah umitzvot
Em C9 G D Em C9 G D Chukim umishpatim otanu lima-d' -ta
Please rate this tab:
x1.0