Entity Paradigm – Kya Hota Live Acoustic tab

Tuning: Drop D

Em:0220xx G:3200xx C:0320xx D:0002xx F:000000 A:002220

E5:244xxx F5:000xxx G5:577xxx D5:799xxx

Em G C D----------------------------------------|--------------------------0-------------|--0--0----0--0--------0--------2--2-----|---2-------0---0-------2--------0--0----|-2--2----2--2----2---3--3-----0--0--0---|0-------3-----------0--------0----------|
Em G C D Hai qissa mera par kahani tumahari bhi hai
Em G C D----------------------------------------|--------------------------0-------------|--0--0----0--0--------0--------2--2-----|---2-------0---0-------2--------0--0----|-2--2----2--2----2---3--3-----0--0--0---|0-------3-----------0--------0----------|
Em G C D Hai such ki ghardi hai kadri wo asaan nahin hai
---------2-3-2-0------------3-5-3-2-0------------2-3-2-0-----|-5-5-3-5---------3--5-5-3-5--------------5-5-3-5-------------|4-4----------------4-4------------------4-4--------------2---|X2-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
Light strum according to chords above Em G C D Tum ghum ho tum kis soch main bathay ho Em G C D Kuch bolo to sahiiiii Em G C D Em G C D Darna hai kis baat ka socho jo marna sab nay hai ek din Em G C D To yeeeeeh baat thi Em G C D Kabhi hi samaj na saki Em G C D Yahan bas is soch main Em G C D Tha main ghalat ya tha main sahiiiiiiii Em G C D Nahin dar koi Em G C D Nahin ab koi ghum Em G C D D Ab jhootay bharam ab torhaingay hum chorhaingay
---------2-3-2-0------------3-5-3-2-0------------2-3-2-0-----|-5-5-3-5---------3--5-5-3-5--------------5-5-3-5-------------|4-4----------------4-4------------------4-4--------------2---|X2-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Light strum: Em G C D Karna hai to kya darna socho to Em G C D Dil main jab ho yaqeeeeen' Em G C D Em G C D Ghum hai tumko kis bat ka socho jo marna sab nay hai ek din Hard Strum: Em G C D Nahin tum rukna nahin Em G C D Kabhi tum jhukna nahin Em G C D Yaqeen hai dil main agar Em G C D To zameen aasman kuch nahin Em G C D Nahin dar koi Em G C D Nahin ab koi ghum Em G C D D Ab jhootay bharung ab tordaingay hum chordaingay Music Em Em Em F F F A A A AAAAAAAAAAAA F F F A A A F-------- Kya hota A-------------------F Jo keh bhi diya hota F--------A---------F Jo main keh na saka F--------A---------------F Jo main khud say juda hota Slow Strum: A F Maut apni jeeya hota A F Maut apni jeeya hota A F Maut apni jeeya hota A F C D (Play C & D as whole chords) Maut apni jeeya hotaaaaaaaaa (Rise in pitch) Em Kya hota G C D Jo keh bhi diya hota wo such jo main keh na saka Em Kya hota G C D jo main khud say juda hota kash kay main maut apni jiya E5 F5 E5 F5 E5 F5 E5 F5 E5 F5 hotaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooaaaaaaaa E5 F5 Nahin dar koi E5 F5 Nahin ab koi ghum E5 F5 G5sD5 G5sD5 Ab jhootay bharung ab tordaingay hum chordaingay E5 F5 E5 F5 Wo lahu sifar tu cheeeer dalay nazar E5 F5 E5 Dekhain kab talak sehpaao gay tum... Hard strum: E5 E5 E5 F5 F5 F5 reh jaaogay tum G5 G5 G5 D5 D5 D5 E5 E5 E5 F5 F5 F5 seh na paao gay tum G5 G5 D5 D5 E5 E5 F5 F5 Is say aagay kabhi G5 G5 D5 D5 E5 E5 F5 F5 Dek paao gay tum nahin G5 G5 D5 D5 Kabhi nahi E5 E5 F5 F5 G5 G5 D5 D5 - X2
Please rate this tab:
x1.0