Eddy Smets – Den Doddelaar chords

Chords:
Transpose:
[Intro]
A     A     A     A

[Verse 1]
D D D AIk, ik wier gepakt ddoor ne gendarm ik ree ree zonder licht,
A A A Dmor op de tribu - babunaal wier ‘k ik van moord beticht.
D D D7 G'k Lei die vvv vergissing uit aan de rechters daar bijeen,
G G D Dmaar ttt-tegen da ‘k daar mee klaar was, had ik
A A D Atien jaar aan m’n been. En ze
[Chorus]
D D D Azeggen da ‘k ik nen dddd, nen dododo, nen doddelaar ben,
A A A Dze zeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
D D D7 G'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zegge dada ‘k ik ben:
G G D D A A D A7dadada, nen dododolaar, nen doddelar, ben.
[Verse 2]
D D D AIk ging eens naar den dddd do-doktoor, die zeizei tegen mij: da
A A A Dddddo - doddelen m’n joengen gggge - nees ik in een maand of drei.
D D D7 GMor na die maand, die maand of drei , zzz - zei ’t hem tegen mij:
G G D D A A D A7wwa wa mmmmm mmmm m-m-mankeerde gij?
[Chorus]
D D D Azeggen da ‘k ik nen dddd, nen dododo, nen doddelaar ben,
A A A Dze zeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
D D D7 G'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zegge dada ‘k ik ben:
G G D D A A D Bb7dadada, nen dododolaar, nen doddelar, ben.
[Verse 3]
Eb Eb Eb BbIk moest es ppp- petre zijn, das ’t schschschoonste da besta,
Bb Bb Bb Ebde papapastoor die na dien doop dee dee, die zee: “zegt mij mor na”.
Eb Eb Eb7 AbMor tegen da dat dien dddd- doop ge - daan was in fatsoen,
Ab Ab Eb Eb Bb Bb Eb Bbdaartegen kkkk- kon die kleine z’n eerste kommunie doen!
[Chorus]
Eb Eb Eb BbEn ze zeggen da ‘k ik nen ddd, nen dodo, nen doddelaar ben, ze
Bb Bb Bb Ebzeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
Eb Eb Eb7 Ab'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zeggen da ‘k ik ben:
Ab Ab Eb Eb Bb Eb Bbdadada ‘k ne ddd nen doddelaar ben.
[Verse 4]
Eb Eb Eb BbBij ’t lele leger musten welle 'n mars gaan doen,
Bb Bb Bb Ebmor hal- vevever - wege k-k-kwam ne nagel door mijne sch - schoen.
Eb Eb Eb7 AbIk ging de l-l- luitenant v - v - ver - tellen hoe da zat,
Ab Ab Eb Eb Bb Eb Bbdie vent die hei ter plaatse daar een zenuwkrisis g’ had.
[Chorus]
Eb Eb Eb BbEn ze zeggen da ‘k ik nen ddd, nen dodo, nen doddelaar ben, ze
Bb Bb Bb Ebzeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
Eb Eb Eb7 Ab'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zeggen da ‘k ik ben:
Ab Ab Eb Eb Bb Eb B7dadada ‘k ne ddd nen doddelaar ben.
[Verse 5]
E E E B7Met pa - pa - Pasen m - moest ‘k ik te biechten goan, aan
B7 B7 B7 Edie p - p - pas - toor had ik juist mijn br - br - boekske opengedoan.
E E E7 AIk hoorde n - n - niks veruren en ik kwam terug uit da kot:
A A E E B7 E B7de p - p - pastoor was’t al afgestapt en de kerk was al op slot.
[Chorus]
E E E B7En ze zeggen da ‘k ik nen ddd, nen dodo, nen doddelaar ben, ze
B7 B7 B7 Ezeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
E E E7 A'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zeggen da ‘k ik ben:
A A E E B7 E B7dadada ‘k ne ddd nen doddelaar ben.
[Verse 6]
E E E B7'k Ging eens naar den b -b - buiten, da da was plezant,
B7 B7 B7 Eik zag daar nen b - b - b - boer, die gooide zoad al op zijn land.
E E E7 AIk wou toch g - g - gere weten wat den b - boer had ge - zoid,
A A E E B7 E B7mor veur da mijn v - v - vraag ten einde was kwamen de pekens oit!
[Chorus]
E E E B7En ze zeggen da ‘k ik nen ddd, nen dodo, nen doddelaar ben, ze
B7 B7 B7 Ezeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben.
E E E7 A'k Weet nie wa ‘k doen zou as ze zeggen da ‘k ik ben:
A A E E B7 E C7dadada ‘k ne ddd nen doddelaar ben.
[Verse 7]
F F F C7Mor oem da d - d - do - do - doddelen geef ‘k ik geen zier,
C7 C7 C7 Fvan één woord hemmeki één twee draa draa vier keren plezier.
F F F7 BbEn oem da da zoe pl - pl - plezant is goan we da nog eens doen:
Bb Bb F F C7 F C7komaan mee allemoale: g-geeft mor ka ka ka katoen!
[End-Chorus]
F F F C7En ze zeggen da ‘k ik nen ddd nen dodo, nen doddelaar ben,
C7 C7 C7 Fze zeggen da ‘k ik nen ddd nen dododo nen doddelaar ben.
F F F7 Bb'k Weet nie wa ‘k doen zou, as ze zeggen da ‘k ik ben:
Bb Bb F F C7 C7 F C7 Fdadada ‘k ne dd doddeleir, nen ddd doddelaar, dd doddeleir ben.
N.C.S - s - s - salut.
Please rate this tab:
x1.0