Franco – A Mass For The End Of Time tab

*first time ko gumawa ng tabs..
*tenga lang ginamit ko dito, kung mali pag-pasensyahan nalang..


paki-rate narin po ha! hehe

TABS BY:RAIGEKEE

A MASS FOR THE END OF TIME
Franco

introeb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|Bb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|Gb|xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx|Db|10101010-121212-10101010-131313-10101010|Ab|10101010-101010-10101010-101010-10101010|Db|10101010-101010-10101010-101010-10101010|
eb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|Bb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|Gb|xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxx-xxxx-xxxxx|Db|6666-888-6666-999-4444-666-4444-777-4444-44467|Ab|6666-666-6666-666-4444-444-4444-444-4444-44444|Db|6666-666-6666-666-4444-444-4444-444-4444-44444|
verse(watch out for the breaking hearts...)eb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|Bb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|Gb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-|Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|Ab|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-|
(weight of ther world...) eb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx| Bb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx| Gb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx| Db|1010101010-44444-6666666666| Ab|1010101010-44444-6666666666| Db|1010101010-44444-6666666666|
eb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|Bb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|Gb|xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx-x|Db|1010101010-44444-6666666666-444-6|Ab|1010101010-44444-6666666666-444-6|Db|1010101010-44444-6666666666-444-6|
(here we go heaven isn't far away...)eb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|Bb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|Gb|xxxxxx-xxxx--xxxxxx-xxxx--xxxx-xxx--xxxx-xxx-x-x|Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|Ab|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|Db|101010-1010--101010-1010--6666-666--4444-444-6-4|
(coudn't we start...) eb|xxxxx-xxxxxxxxxx| Bb|xxxxx-xxxxxxxxxx| Gb|xxxxx-xxxxxxxxxx| Db|44444-6666666666| Ab|44444-6666666666| Db|44444-6666666666|
eb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|Bb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|Gb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-|Db|22222-0000-6666-x-6666-|Ab|22222-0000-6666-x-6666-|Db|22222-0000-6666-x-6666-|
eb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|Bb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|Gb|xxxxx-xxxx-xxxx-x-xxxx-xxx-x|Db|22222-0000-6666-x-6666-444-6|Ab|22222-0000-6666-x-6666-444-6|Db|22222-0000-6666-x-6666-444-6|
(wings are clipped...)eb|-----------------------------------------------------------------|Bb|-----------------------------------------------------------------|Gb|-----------------------------------------------------------------|Db|-----------------------------------------------------------------|Ab|-----------------------------------------------------------------|Db|1010101010101010101010101010-66666666666666666-22222222222-666666|pm
(there's a war...)eb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|Bb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|Gb|x---xx-x---xx-x---xx-x---xx--(pm)xxxx|Db|6-8-66-6-8-66-6-8-66-6-8-66--(pm)6666|Ab|6---66-6---66-6---66-6---66--(pm)6666|Db|6---66-6---66-6---66-6---66--(pm)6666|
(coz' everyday...)eb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|Bb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|Gb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx|Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|Ab|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666|
eb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|Bb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|Gb|xxxxxxxxxx-x-xxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxxx-(pm)xxxx|Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|Ab|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|Db|1010101010-8-66666-8-10101010-8-66666-(pm)8888|
(we're luckiest by far..)eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Db|88888-66666-88888-66666|Ab|88888-66666-88888-66666|Db|88888-66666-88888-66666|
eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-|Db|22222-44444-22222-44444-|Ab|22222-44444-22222-44444-|Db|22222-44444-22222-44444-|
(we only want the love...)eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx|Db|99999-66666-99999-66666-99999-66666|Ab|99999-66666-99999-66666-99999-66666|Db|99999-66666-99999-66666-99999-66666|
eb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|Bb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|Gb|xxxxx-xxxxx-xxxxx-66666-xx-x|Db|99999-66666-99999-66666-44-6|Ab|99999-66666-99999-66666-44-6|Db|99999-66666-99999-66666-44-6|
TABS BY:RAIGEKEE
Please rate this tab:
x1.0