Fuad – Tomake Vebe Lekha chords

Chords:
Transpose:
Necessary Chords are:

Em - 022000/779987
C - x32010/335553
D - x00231/557775
Bm - 224432
G - 3200(3/0)3/355433


(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)


Mon (Em)valo nei bar (D) bar mone hoy (C) tumi (Bm) pashe nei bhabi (Em) dhur chai 
Keno (D) katena somoy.(C)...(D)
Sat(Em)ti songe
Toma(D)ke khuje berai.(C)
Bris(Bm)ti seshe
Dekha (Em) na pele Boro (D) obhiman hoy.(C)...(D)
(G) Raat kate (D) nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jai
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em) eto ta
(G) Raat kate (D)nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jay
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em) eto ta
(Em) Tomar (D) hasi te
(C) Hajaro (Bm) ful fute jay
(Em) Tumi na (D) asle
(C) Hasbe ke (D) amar bagichay
(Em) Tomar (D) jonno
(C) Bedonay (Bm) gan likhechi
(Em) Buker sob (D) sriti gulo
(C) Ek kore (D) sur bedhechi
(G) Mone ek(D)tai sukh
Ama(C)keo khub
Bhalo(D)basho tumi tai
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em) eto ta

(G) Raat kate (D) nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jai
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em) eto ta

(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)
(Em)...(C)...(D)...(C)

(Em) Jani tumi (D) valo nei
(C) Amay (Bm) eka rekhe
(Em) Vishon (D) koste
(C) Acho ama(D) ke na dekhe
(Em) Koto din (D) dekhi
(C) Tomar (Bm) mukh khani
(Em) Khoniker (D) jonno
(C) Thako aj (D) je..khanei
(G) Fire tumi (D) asbei
(C) Amar ei (D) jibone karon
(C) Bhalobasho (D) a(Bm)may
(Em) eto ta
(G) Raat kate (D) nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jai (C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em) eto ta

Mon (Em) valo nei bar (D) bar mone hoy.(C)
Tumi (Bm) pashe nei bhabi (Em) dhur chai Keno (D) katena somoy.(C)...(D)

Sat(Em)ti songe
Toma(D)ke khuje berai.(C)
Bris(Bm)ti seshe
Dekha (Em) na pele Boro (D) obhiman hoy (C)....(D)
(G) Raat kate (D) nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jai
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may
(Em)eto ta
(G) Raat kate (D) nirghum
Ami (C) nischup
(D) Nisso vebe jai
(C) Bhalobashi (D) to(Bm)may 
(Em) eto ta
Please rate this tab:
x1.0