Firefly – Len V Kristovi chords

Chords:
Transpose:
[Verse 1]
D G D G A D/F# G A DLen v Kristovi ja nádej mám, silou a svetlom je môj Pán.
D G D G A D/F# G A DOn kameňom je uholným, on v búrke zostáva pevným.
D/F# G A D D/F# G A DJe ako mier, keď stíchne strach, lúč hrejivý po temnotách.
G D G A D/F# G A DOn je všetkým, len v ňom chceme rásť, v Kristovej láske navždy stáť.
[Verse 2]
D G D G A D/F# G A DLen v Kristovi Boh sa zjavil nám, keď telo smrteľné si vzal.
D G D G A D/F# G A DDar milosti a lásky k nám, svet, čo stvoril, ním pohŕdal.
D/F# G A D D/F# G A DOn na kríži svoj život dal a otvoril zas nebo nám.
D G D G A D/F# G A DOn vyniesol na kríž môj hriech, do srdca pokoj vlial a smiech.
[Verse 3]
D G D G A D/F# G A DLeží telo v hrobe, prázdnote, tmou Svetlo sveta ukryté.
D G D G A D/F# G A DNo vytrysklo, opäť žiari, nad smrťou mocne víťazí.
D/F# G A D D/F# G A DOn zvíťazil nad temnotou, hriech nemá viac moc nado mnou.
G D G A D/F# G A DJa Kristov som, ním spasený, krvou Baránka obmytý.
[Verse 4]
C G C D G/B C D GUž žiadna smrť a žiadny strach, môj život Ježiš má v rukách.
C G C D G/B C D Gkým mu ja späť svoj dych dám, len Ježiš riadiť smie môj plán.
G/B C Em A G/B C Em DUž žiadna moc ani divý prúd viac nevyrvú ma z jeho rúk.
C G C D G/B C D GKým po mene ma zavolá, v Kristovej sile zotrvám.
G/B C Em A G/B C Em DUž žiadna moc ani divý prúd viac nevyrvú ma z jeho rúk.
C G C D G/B C D GKým po mene ma zavolá, v Kristovej sile zotrvám.
Please rate this tab:
x1.0