Johnoy Danao – Burnout tab

Format: Lyrics then the Tab
Refer to his cover video on how to strum/play the song here's the link:

http://www.youtube.com/watch?v=rk-33QxSnKo

Capo on 3rd fret
I don't know some of the name of the chords so 
I'll just show you the diagram.
Chords Being Used.

e|---| |---| |-3-| |-1-| |-0-| Legend:B|-0-| |-1-| |-3-| |-1-| |-0-| (~) Let it ringG|-0-| |-2-| |-0-| |-2-| |-0-| D|-2-| |-3-| |-0-| |-0-| |-0-| A|-3-| |-3-| |-2-| |---| |-2-| E|-3-| |---| |---| |---| |---|
Inro:
e|-----------|B|-----------|G|-----------|D|-----------|A|-----------|E|--0--1--0--|
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (4X)D|--2--3--|(Strumming Pattern A|--3--3--|refer to the link above)E|--3-----|
Verse: O wag kang tumingin ng ganyan sa akin wag mo akong kulitin wag mo akong tanungin
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (4X)D|--2--3--|(Strumming Pattern A|--3--3--|refer to the link above)E|--3-----|
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (2X)D|--2--3--|(Strumming Pattern A|--3--3--|refer to the link above)E|--3-----|
Dahil katulad mo ako rin ay nagbago di na tayo katulad ng dati kay bilis ng sandali
e|--------| |--3--|B|--0--1--| |--3--|G|--0--2--| (4x) |--0--|D|--2--3--| Then. . .|--0--|A|--3--3--| |--2--|E|--3-----| |-----|
Chorus: O kay tagal din kitang minahal O kay tagal din kitang minahal
e|--1--0--------|B|--1--0--1--1--|G|--2--0--2--2--|(2x)D|--0--0--3--3--|A|-----2--3--3--|E|--------------|
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (2x)D|--2--3--|(Strumming Pattern A|--3--3--|refer to the link above)E|--3-----|
Kung iisipin mo di naman dati ganito
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (2x)D|--2--3--|(Strumming Pattern A|--3--3--|refer to the link above)E|--3-----|
teka muna teka langkailan tayo nailang Kung ii.......sipin mo di naman dati ganitoe|--0-----| |----------| |------------|B|--0--1--| |----------| |--0-----1---|G|--0--2--| (2x)Then. . . |----------| |--0-----2---|(2x)D|--0--3--| |----------| |--2-----3---|A|--2--3--| |----------| |--3-----3---|E|--------| |--0-1-0---| |--3---------|
kay bilis kasi ng buhay pati tayo natangay
e|--0-----| |--3--|B|--0--1--| |--3--|G|--0--2--| (2x)Then. . . |--0--|D|--0--3--| |--0--|A|--2--3--| |--2--|E|--------| |-----|
Chorus: O kay tagal din kitang minahal O kay tagal din kitang minahal
e|--1--0--------|B|--1--0--1--1--|G|--2--0--2--2--|(2x)D|--0--0--3--3--|A|-----2--3--3--|E|--------------|
Before the Bridge parte|-----------|B|-----------|G|-----------|D|-----------|A|-----------|E|--0--1--0--|
e|--------|B|--0--1--|G|--0--2--| (2x)D|--2--3--|A|--3--3--|E|--3-----|
Bridge: Tinatawag kita sinusuyo kita di mo man marinig di mo man madama
e|----------|B|--0~--1~--|G|--0~--2~--| (4X)D|--2~--3~--| (~) Let it ring A|--3~--3~--|E|--3~------|
Chorus: O kay tagal din kitang mamahalin O kay tagal din kitang mamahalin mamahalin. . . mamahalin. . . ma.ma.ha.lin
e|--1--0--------| |---------------|B|--1--0--1--1--| |---------------|G|--2--0--2--2--|(4x) then. . .|-----------0~--|D|--0--0--3--3--| |-----------2~--|A|-----2--3--3--| |-----------3~--|E|--------------| |--0--1--0--3~--|
Enjoy!! :)
Please rate this tab:
x1.0