Maanam – O Nie Rob Tyle Halasu tab

Oceniajcie i komentujcie! ;) / Rate and comment! ;)


Riff jest dosyæ prosty, ale trzeba go graæ bardzo szybko! =) / Riff is easy, 
you have to play it very quickly! =)

E|---------------------------------|H|---------------------------------|B|---------------------------------|D|-------0-2-2-2-0-----0-----------|A|-2-2-2-----------2-2---2-0---0-2-|E|---------------------------2-----|
Please rate this tab:
x1.0