Myslovitz – Nigdy Nie Znajdziesz Sobie Przyjaciol Jesli Nie Bedziesz Taki Jak Wszyscy tab

       Nigdy nie znajdziesz sobie...

D x4

D      A        G        e
W ka¿dy dzieñ przed prac± amfa, po pracy browna
Chwal± mnie, jestem znany jak powszechna telewizja
My¶lê, ¿e sposób mam, patrzê w przysz³o¶æ wirtualnie
     D      A    G      e
Lubiê tych, tamtych te¿, zachowujê równowagê

  Ref.
      C7+               G
  No i co, spójrz na siebie, powiedz kim ty jeste¶

Mówiê co¶, wierz± mi, mam przyjemny wyraz twarzy
Gdy co¶ chcê, biorê to, jestem dla nich bohaterem
Prosisz mnie, ja mam gest a ty dowód swej wdziêczno¶ci
Zawsze wiem, czego chcesz jak sprzedawca piêknych marzeñ
Please rate this tab:
x1.0