Marnik – Gam Gam chords

Chords:
Transpose:
[Chorus]
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
Am Dm G CShivteha umishanteha
Am Dm E AmHema yi nahamuni
[Bridge]
AmGam gam gam
[Verse]
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
[Chorus]
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
Am Dm G CShivteha umishanteha
Am Dm E AmHema yi nahamuni
[Bridge]
AmGam gam gam
[Verse]
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
[Chorus]
AmGam gam gam ki eleh
DmBe be Gey tzalmavet
GLo lo lo Eira Ra
C EKi ata Imadi
Am Dm G CShivteha umishanteha
Am Dm E AmHema yi nahamuni
Please rate this tab:
x1.0