Messiah – Oseh Shalom chords

Chords:
Transpose:
Bm F#m BmOseh shalom bimromav
Em7 A7 D BmHu yaseh shalom alenu
Em A7 BmV'al kol Yisrael
Em F#7 Bm F#7 BmV'imru, imru amen
B7 Em A7 BmYaaseh shalom, yaaseh shalom
Gmaj7 F# F#7 BmShalom aleinu v'al kol Yisrael
B7 Em A7 BmYaaseh shalom, yaaseh shalom
Gmaj7 F# F#7 BmShalom aleinu v'al kol Yisrael
Bm F#mYaaseh shalom, yaaseh shalom
Bm C# F#7Shalom aleinu v'al kol Yisrael
B7 Em A7 BmYaaseh shalom, yaaseh shalom
Gmaj7 F# F#7 BmShalom aleinu v'al kol Yisrael
Please rate this tab:
x1.0