Nepathya - Yo Jindagani chords

Chords:
Transpose
C................................Dm.............F......................C.......Jeevan ho gham chaya, sukha dukha dubai huncha
C.........................Dm.......F.................C........jiban ho bina maya, chatpati taba huncha
C....................................D...................F...........................Csamaya chakrama ghumi rahane ghadiko suero ho ki
C...................................Dm..........F............Cnashama ghumi rahane kunai bhula ho ki
C....................Em.............F............................Dm...hasi hasi banchi dincha khushima nachi dincha
F................................G...............C......yehi ho ki yesko bani, yo jindagani
C................Dm..............F......................Cyo jindagani, yo jindagani, yo jindagani
C................Dm..............F......................Cyo jindagani, yo jindagani, yo jindagani
C....................Dm..........F..Canayesai biti jane din ho ki
C........................Dm....................F..............Caasama ghuli rahane ghutho sapana ho ki
C................Em..................F........................Dm.pidama dukhi huncha chot lagda sahi dincha
F.................................G..................C....aago huncha kahile pani yo jindagani
C..............Dm.................F.....................Cyo jindagani, yo jindagani, yo jindagani
C................Dm..............F......................Cyo jindagani, yo jindagani, yo jindagani
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z