Nairi – Jann E Havat chords

Chords:
Transpose:
[Verse]                             
Am DՋանն է հավատ - Ջան ըլի
Jann e havat - Jan yli
Dm AmՋանը ըլի - շունչ կըլի
Jany yli - shunch’ kyli
Am DՇունչը կըլի - Ծառ կըլի
Shunch’y kyli - Tsarr kyli
F AmԾարը կըլի - Նուռ կըլի...
Tsary kyli - Nurr kyli…
Am DԼոկ մը սարին տուն ըլի,
Lok my sarin tun yli,
Dm AmՏունը կըլի - հող կըլի…
Tuny kyli - hogh kyli…
Am DՏունն ու օջախ մերկ կըլի,
Tunn u ojakh merk kyli,
F AmԵթե տանը Ջան չըլի...
Yet’ye tany Jan ch’yli…
Am DՄինը եկավ - «ջան» ըսեց,
Miny yekav - «jan» ysets’,
Dm AmՋանը ըսեց - քար վերցրեց…
Jany ysets’ - k’ar verts’rets’...
Am DՔարը վերցրեց - տուն շինեց,
K’ary verts’rets’ - tun shinets’,
F AmՏունը շինեց - Ծառ տնկեց...
Tuny shinets’ - Tsarr tnkets’...
Am DԾառը իրեն նուռ տվեց,
Tsarry iren nurr tvets’,
Dm AmՆուռը տվեց - հարս բերեց,
Nurry tvets’ - hars berets’, [Pre-Chorus]
Am DՀարսը մի մանուկ բերեց,
Harsy mi manuk berets’,
F AmՄանուկ բերեց «ջան» ըսեց...
Manuk berets’ «jan» ysets’...
Am DՀարսը մի մանուկ բերեց,
Harsy mi manuk berets’,
F AmՄանուկ բերեց «ջան» ըսեց...
Manuk berets’ «jan» ysets’... [Instrumental Solo] [Chorus]
Am DՄինն ել եկավ - ջուր ուզեց,
Minn yel yekav - jur uzets’,
Dm AmՋուրը ուզեց - նուռն ուզեց...
Jury uzets’ - nurrn uzets’...
Am DՆուռը կծեց - տունն ուզեց,
Nurry ktsets’ - tunn uzets’,
F AmՏունը ուզէց - հարսն ուզեց...
Tuny uzets’ - harsn uzets’...
Am DՀարսն էլ տանը ծուխ վառեց,
Harsn el tany tsukh varrets’,
Dm AmՀարսն իր մարդուն հաց տվեց,
Harsn ir mardun hats’ tvets’, [Bridge]
Am DՄարդն էլ հարսին - «ջան» ըսեց,
Mardn el harsin - «jan» ysets’,
F AmՄինն էլ տեսավ - ձենն կտրեց...
Minn el tesav - dzenn ktrets’...
Am DՄարդն էլ հարսին - «ջան» ըսեց,
Mardn el harsin - «jan» ysets’,
F AmՄինն էլ տեսավ - ձենն կտրեց...
Minn el tesav - dzenn ktrets’... [Instrumental Solo] [Verse]
Am DՋանն է հավատ - Ջան ըլի
Jann e havat - Jan yli
Dm AmՋանը ըլի - շունչ կըլի
Jany yli - shunch’ kyli
Am DՇունչը կըլի - Ծառ կըլի
Shunch’y kyli - Tsarr kyli
F AmԾարը կըլի - Նուռ կըլի...
Tsary kyli - Nurr kyli...
Am DՋանն է հավատ - Ջան ըլի
Jann e havat - Jan yli
Dm AmԵթե տանն էլ քար ըլի,
Yet’ye tann el k’ar yli,
Am DԵթե տանն էլ աղ ըլի -
Yet’ye tann el agh yli -
F AmՋանն ըլի - տուն կըլի...
Jann yli - tun kyli... [Outro]
Am DՋանն է հավատ - Ջան ըլի
Jann e havat - Jan yli
Dm AmՋանը ըլի - տուն կըլի:
Jany yli - tun kyli:
Please rate this tab:
x1.0