Ofra Haza – Jerusalem Of Gold tab

Chords:
Transpose:
Cm          Fm
Avir harim tzalul kayayin
Fm      C7
Ve'reiach oranim
C7         Fm
Nissa be'ru'ah ha'arbayim
Fm   Cm G Cm
Im kol pa'amonim

Cm          Fm
U've'tardemat ilan va'even
Fm       C7
Shvuyah ba'halomah
C7          Fm
Ha'ir asher badad yoshevet
Fm   Cm  G Cm 
U've'libbah homah

Chorus: 

Cm   Fm     D#
Yerushalayim shel zahav
D#     G#       Cm
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr
Cm    G#  A#  D#
Ha'lo le'chol shirayich
 Cm G Cm
Ani kinnor. 

Cm   Fm     D#
Yerushalayim shel zahav
D#     G#       Cm
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr
Cm    G#   D#
Ha'lo le'chol shirayich
 Cm G Cm
Ani kinnor. 

Cm          Fm
Hazarnu el borot ha'mayim
Fm       C7
La'shuk ve la kikar
C7            Fm
Shofar koreh be har ha'bayit
Fm   Cm G Cm
Ba'ir ha'atika

Cm           Fm
U'va'me'arot asher ba'selah
Fm         C7
Alpei shmashot zorhot
  C7         Fm
Ve shub nered le yam ha'melah
Fm   Cm  G Cm 
Be'derech yeriho

Chorus
Cm   Fm     D#
Yerushalayim shel zahav
D#     G#       Cm
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr
Cm    G#  A#  D#
Ha'lo le'chol shirayich
 Cm G Cm
Ani kinnor. 

Cm            Fm
Ach be'vo'i ha-yom la-shir lach
Fm         C7
Ve'lach likshor ketarim
C7         Fm
Katonti mi-ze'ir bana'ich
Fm   Cm   G   Cm
U'me'aharon ha-meshorerim

Cm            Fm
Ki shemech zorev et ha-sefatayim
Fm       C7
Ke'neshikat saraf
C7          Fm
Im eshkakhekh Yerushalayim
Fm   Cm  G Cm 
Asher kullah zahav

Chorus
Cm   Fm     D#
Yerushalayim shel zahav
D#     G#       Cm
Ve'shel nehoshet ve'shel ohr
Cm    G#  A# D#
Ha'lo le'chol shirayich
 Cm G Cm
Ani kinnor.
Please rate this tab:
x1.0