Parmita Reang – Lobwi Rwchabo chords

Chords:
Transpose:
[Intro]
| Emaj7 | Emaj7 | Bmaj7 | Bmaj7 |

[Verse 1]

Emaj9 Emaj7Khapang swrwngwi phai o
Emaj9 Emaj7 Bmaj7Nini kokthai rokno muito manwi ang.
Emaj9 Emaj7Nini khuriwo se Ang
Emaj9 Emaj7 Bmaj7Khakchangma tei lenglama mano subrai.
[Pre-Chorus] C#min7 Nwng khairokma bagwise
Emaj7 F#/E Bmaj7Ano nini hinwi yachago.
C#min7 Ano hamjagwi nwng,
Emaj9 F#/E Bmaj7Nini kiching hinwi ringhoro
[Chorus] Emaj7 Dmin7 C#min7 Ani langma ang bebak nono yapharo,
F# F#/A# D# G#min7Khakuphur bai khe nini samo phai o.
C#min7 Emaj9Phola tei kwbui bai nono ang
F#/E Emaj9lobwi rwchabo, lobwi rwchabo.
[Verse 2]
Emaj9 Emaj7Ang sabai kulpaya
Emaj9 Emaj7 Bmaj7Nwng kruso thwibai swilangmani kothoma
Emaj9 Emaj7Apha nini O maya,
Emaj9 Emaj7 Bmaj7Nwngbai hamjaknani angle chukjaya.
[Pre-Chorus] Nwng khairokma bagwise.... [Chorus] Ai langma ang bebak....
Please rate this tab:
x1.0