Paul Baghdadlian – Siretsi Yares Daran chords

Chords:
Transpose:
[Introduction]
D# A# Cm G
G# D Fm G Cm

[Verse 1]
Cm GSiretsi, yar@s daran,
Սիրեցի, յարս տարան.
G CmYar@s D@vin ou daran,
Յարա տըվին ու տարան
Cm GSiretsi, yar@s daran,
Սիրեցի, յարս տարան,
G CmYar@s D@vin ou daran,
Յարա տըվին ու տարան [Chorus]
D# FmEs inch zouloum ashkharh eh
Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
G CmBogetsin sird@s daran
Պոկեցին սիտրտըս, տարան:
G# GEs inch zouloum ashkharh eh
Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
G CmBogetsin Sird@s daran.
Պոկեցին սիտրտըս, տարան: [Verse 2]
Cm GTsav@s Khorn eh, Djar ch@ga,
Ցավըս խորն է, ճար չըկա,
G CmDjar ch@ga, djar anogh ch@ga,
Ճար կա, ճար անող չըկա,
Cm GTsav@s khorn ehn djar ch@ga,
Ցավըս խորն է, ճար չըկա,
G Cmdjar@ga, djar anogh ch@ga,
Ճար կա, ճար անող չըկա, [Chorus]
D# FmEs inch zouloum ashkharh eh,
Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
G CmBogetsin sird@s daran,
Պոկեցին սիտրտըս, տարան:
G# GEs inch zouloum ashkharh eh,
Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,
G Cmbogtsin sird@s daran.
Պոկեցին սիտրտըս, տարան:
Please rate this tab:
x1.0