Runrig – Big Sky chords

Chords:
Transpose:
Runrig - Big Sky

Tuning - Tune guitar down one semi tone. (d#-A#-F#-C#-G#-D#)

Alternatively put capo on 1st fret and transpose all these chords down two half 
steps ( So A becomes G, G becomes F etc.)


Intro

Asus2, Gsus2, Asus2, Gsus2

Spoken lyrics:


Asus2Diardaoin, an ceathramh latha, dhan 'Ghiblein
Gsus2Deagh latha eile. Air mo chois trath. Leig mi fhein
is m'athair a-mach an crodh. Tha Alasdair a'
Asus2treabhadh thall taobh an iar. Dh,fhalbh sinn sios a
dh'Orasaigh, fodraigeadh nam beathaichean agus
Gsus2Thainig sinn air ais timcheall Cleit, a' cumail suil
Asus 2a-mach airson na h-uain. Tha e math a bhi beo,
Asus2 Tha e math a bhi beo.
AThe light is on me
AAll time is here
GI'm going down to Clachan
DTo stem the rush of years
ABig sky above me
APowerlines overhead
GI get lifted up enraptured
DI keep falling at your feet
Am DI'm looking over colourfields
AmPast the white sands
C DAnd our human years
G D/F# EmAnd it's all waiting here
Am F C G ABreaking the seed
CHORUS
D EmIt's coming again
CGathering the wind
G A Returning to claim a harvest
D Em I'm lifted where I stand
COn the never-ending land
G A DI'm coming to a sense of home
Spoken verse 2
Asus2Air an oidhche bha sluagh mor a-staigh agus bha
againn ri dhol suas gu taigh Neil airson tuilleadh
Gsus2Sheidhrichean. Tha an teaghlach uile dhachaidh
Asus2A-neisd. A' suidhe air an staidhre a coimhead air an
Uinneag. A' gheallach, an Crogaire, Loch an Aonghais.
Gsus2Fhad's a bha Ruairidh Sheumais a' gabhail na leabhraichean.
Tha gnothaichean caran mun aon rud.
AWind through the barley
AYour early dream
GA rising choir of birdsong
DYour fields of summer green
AIt's all passing over
AI've no complaints
GWe're just a row of unlit candles
DWaiting at the gate of saints
Am DI'm living on the borderline
AmBetween the moment
C DAnd the shining miles
G D/F# EmThe far stretching stones
Am F C G AAll the lines of the sown
D EmIt's coming again
CGathering the wind
G A Returning to claim a harvest
D Em I'm lifted where I stand
COn the never-ending land
G A DI'm coming to a sense of home
D EmThe light of ancient shine
COn your ordinary lives
G AWe joyed went to the fires of harvest
D EmSo open up the land
COpen up the sand
G A D DReturning again in Clachan
OUTRO
D G Bm A DFalling Down, falling down again
G Falling Down again.
Bm A DOh can't hold back the feeling
Play following chords to fade. D, D, G, Bm, A Enjoy!
Please rate this tab:
x1.0