Runrig – Sunndach chords

Chords:
Transpose:
  [Intro]
Em  D   Em   D
C   G   D   Em  D
Em  D   G   D
C   G   D   Em  D

  [Verse 1]
Em DBho m'uinneag trath
Em DBeinn Ianabhaig ag eiridh suas
C GA'ghrian air a chul
Am DCuir or air a'bhagh
Em DMadainn blath
G DDealbh beo
C GTha a Chuilthionn gun cheo
D Em'S chaneil sgo air m'aire
[Link] Em D Em D [Verse 2]
Em DMi coiseachd moch trath
Em DNa bataichean 's a Chamus Ban
C GCeo teas anns a' fhraoich
Am DAir an t-eilean uaine
Em DTha ghrian a sineadh sios
Em DAir sraidean Phortrigh
C G'S ged tha mi cho sunndach
D EmB'fhearr gun robh mi fuireach
[Outro to fade] D Em D Em D Em D G D Em D Em D G D Em D Em D G D Em Mark W [Translation] From my window early Ben Ianabhaig is rising up The sun behind it Putting gold on the bay Warm morning Living picture The Cuillins without mist And there is not a cloud on my mind I'm walking early The boats and the Camus Ban Warm mist in the heather On the green island The sun is shinning down On the streets of Portree And although I am so joyous I would prefer I had remained
Please rate this tab:
x1.0