Prom tab with lyrics by Sugarfree - Easy chords and tabs for guitar

Sugarfree – Prom tab

Song:Prom
Album:Dramachine
Artist:Sugarfree
Date Tabbed:December,2006
Guitar Tabber:Ryan Manongdo/16/m/Montalban Rizal
       no_falter0x@yahoo.com(Friendster&YM)
       09229015724(Sun Cell)

Guitar Tuning:Standard(Normal)

Intro:e|------------------------- ------|B|------------------------- ------|G|-77\77/77---------------- 2x -7~---|D|-77\77/77--44444--77777-- Then -7~---|A|-55\44/55--44444--77777-- -5~---|E|-----------22222--55555-- ------|
Verse 1:Nanginginig na mga kamay...Bass: G|----------------------|D|----------------------|A|----------------------|E|-2222-3333-5555555----|
Gtr. Enters:Pwede ba kitang tabihan...e|-------------------|B|-------------------|G|-------------------|D|-4444-5555-77777---|A|-4444-5555-77777---|E|-2222-3333-55555---| .... .... .....
Pre-Chorus:Ito ng gabing hindi malilimutan...e|--------------------------------------------------|B|--------------------------------------------------|G|-----------9999------------9999-77-99-1111-1212---|D|-9999-7777-9999--9999-7777-9999-77-99-1111-1212---|A|-9999-7777-7777--9999-7777-7777-55-77--9-9-1010---|E|-7777-5555-------7777-5555------------------------|
Chorus:Parang atin ang gabi... Bibitaw...e|------------------------------ -----------------|B|------------------------------ -----------------|G|-7777-9999-11111111-12121212-- -7777-9999-------|D|-7777-9999-11111111-12121212-- -7777-9999-10~---|A|-5555-7777--9-9-9-9-10101010-- -5555-7777-10~---|E|------------------------------ ------------8~---|
Verse 2:Nalalasing sa iyong tingin...e|--------------|B|--------------|G|--------------| 2xD|-4~--5~--7~---|A|-4~--5~--7~---|E|-2~--3~--5~---|
Habang,lumalalim ang gabi...e|--------------------------------------------------------------------------|B|--------------------------------------------------------------------------|G|--------------------------------------------------------------------------|D|-44-777777-55-777777-77-777777-77-777777--44-777777-55-7777777--7777777---|A|-44--------55--------77--------77---------44--------55----------7777777---|E|-22--------33--------55--------55---------22--------33----------5555555---| .. .. .. .. .. ..
Repeat Pre-Chorus: Repeat Chorus:
Bridge:Matapos man ang sayaw...e|---------------------------|B|---------------------------|G|---------------------------|D|-9~-10~--9~-10~-10101010---|A|-9~-10~--9~-10~-10101010---|E|-7~--8~--7~--8~--8-8-8-8---| . . . .Drums Solo:Parang atin ang gabi...No Gtr.
Repeat Chorus:
Outro:Bibitaw..e|---------------------|B|---------------------|G|-77777-6-77/9-7-6----| 4xD|-xxxxx-x-xx-x-x-x----| ThenA|-55555-4-55/7-5-4----|E|---------------------|
e|----------------------------------------------------------------|B|----------------------------------------------------------------|G|-77777-999-6666-7777-111111-121212--7777-121212-1111-99-77777---| ThenD|-xxxxx-xxx-xxxx-xxxx--x-x-x-xxxxxx--xxxx-xxxxxx--x-x-xx-xxxxx---|A|-55555-777-4444-5555--9-9-9-101010--5555-101010--9-9-77-55555---|E|----------------------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------------D-----------|B|--------------------------------------------------------R-----------|G|-666/7777--666/7777-99999---666/7777--666/7777-99999\7--U--7-6-7~---|D|-666/7777--666/7777-99999---666/7777--666/7777-99999\7--M--7-6-7~---|A|-444/5555--444/5555-77777---444/5555--444/5555-77777\5--S--5-4-5~---|E|--------------------------------------------------------z-----------| .
End... Prom Lyrics: Verse 1: Nanginginig na mga kamay Puso kong di mapalagay Pwede ba kitang tabihan? Kahit na may iba ka nang kasama Pre-Chorus: Ito na ang gabing di malilimutan Dahan-dahan tayong nagtinginan Chorus: Parang ating ang gabi Para bang wala tayong katabi At tayo'y sumayaw Na parang di na tayo bibitaw Bibitaw Verse 2: Nalalasing sa iyong tingin Di malaman laman ang gagawin Habang lumalamim ang gabi Ay lumalapit ang ating mga labi Repeat Pre-Chorus: Repeat Chorus: Bridge: Matapos man ang sayaw Pangakong di ka bibitaw parang atin ang gabi parang atin ang gabi Outro: Di na tayo bibitaw
Please rate this tab:
x1.0