Urh – Various Songs tab

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##

URH was one of the the best Hungarian alternative groups in the early eighties.
Here`s a few song from them. The lyrics was written by Peter Muller Sziami.
All lyrics in Hungarian.
Send corrections to : kugler@cms.ngkm.hu

MA'RTI
-----

Tudok egy helyet
Amit csak e'n tudok
Ha elmondana'm nektek
Nem volna ma'r titok

Ne'ha odamegyek,
Rendbehozom magam
Eldugtam ott valamit
Ami csak nekem van

Ela'stam ott egy no~t
Ne'ha elo~veszem
Abbo'l nem kehet semmi baj
Ha egy halottal teszem

Ma'rtinak hi'vta'k,
De nem eze'rt a'stam el
Hanem mert egyszer megke'rdezte,
Hogy hol van az a hely

Tudok egy helyet
Amit csak e'n tudok
Ha elmondana'm nektek
Nem volna ma'r titok.
(Volna egy Ma'rtitok.)
   ..
AZ OT KONTINENS
----------------

Euro'pa szege'ny.
Euro'pa szege'ny.
Aka'rhogy te'pelo~do:k
Nem birlak megmenteni e'n.

A'zsia is szege'ny.
A'zsia is szege'ny.
Hatalmas lyukat la'tok
A te'rke'pen a helye'n.

Amerika beteg.
Amerika beteg.
Lehet, hogy meggyo'gyi'tom,
Ha egyszer odamegyek.

Ausztra'lia miatt,
Ausztra'lia miatt,
Ba'rmilyen messze is van,
Nyugtalan a'lmaim vannak.

Afrika  -  igen!
Afrika  -  igen!
Oda el ke'ne menni,
Lenne egy kis szinem.

"Ko:zel-Kelet, de ko:zel vagy!
 Ta'vol-Kelet, de ta'vol vagy!"


KISE'RLETI A'LLAT
-----------------

Kise'rleti a'llat vagyok
Ra'kot keltenek a bo~ro:mo:n
Kiserleti a'llat vagyok
De a doktort biztos mego:lo:m

Nem emle'kszem, honnan jo:ttem
Nem tudom, mie'rt velem kezdenek.
Biztos aze'rt va'lasztottak
Mert olyan vagyok mint az emberek

Kiserleti ember vagyok
Bo~ro:mo:n ra'kot kelt a Nap
A doktorok gu'nyolo'dnak rajtam
Jo'lsikeru:ltnek mondanak

Me'g egy utolso' ugra's
A suga'r u'gy is utole'r
Kise'rleti pe'lda'ny vagyok
Doktor, megfizetsz a bo~ro:me'rt


JO'L VAN, JO'L
--------------

Nem e'rdekel semmi
Veled akarok lenni
Rock-and-roll te vagy a legszebb
Ne vedd el to~lem a szexet

Jo'l van, jo'l van, jo'l
Adj o:ssze minket rock-and-roll
Jo'l van, jo'l van, jo'l
Felejts el minket rock-and-roll
	-Keleten a helyzet va'ltozatlan
	Minket is kivetett, kinevetett a rock-and-roll

Vigya'ztam, me'gis betett a szex
Ezuta'n minden ugyanu'gy lesz
Ga'z van, ga'z van, ga'z
Magadhoz nyu'lsz, de a kezed is ra'z
	-Keleten a helyzet va'ltozatlan
	Igen, hiba volt, hia'ba volt a rock-and-roll.


ROCK'N, FUCK'N
--------------

Leszo'litlak az utca'n, ahogy engem is szoktak
Leszo'litlak az utca'n, hogy megtudd, hogy hol vagy
Hogyan e'lju:nk deru~sen egy pusztitando' rassz-ban?
Nem tudom a va'laszt, pedig ege'sz e'jjel
			Rock-rock-rock, rock tonight
			Rock-rock-rock in a holy fight
			Instead of fucking I did rock tonight

Leva'lasztlak anya'dro'l, velem is ez volt
Mihez kezdesz magaddal, ha beza'r a tejbolt?
Mihez kezdesz magaddal egy utcai harcban?
-Nem tala'lod helyed, pedig ege'sz e'jjel
			Rock-rock-rock, rock tonight
			Rock-rock-rock in a holy fight
			Instead of fucking I did rock tonight

Elveszem a no~det, ahogy to~lem is szokta'k
Elveszem a no~det, mert ez egy ilyen orsza'g
Hogyan e'bredsz egyedu:l reggel a parkban?
-Vo:ro:s lesz a szemed, mintha ege'sz e'jjel
			Rock-rock-rock, rock tonight
			Rock-rock-rock in a holy fight
			Instead of fucking I did rock tonight

Az utadba a'llok, hogy nekem is szoktak
Az utadba a'llok, e's ke'kre pofozlak
Hogy e'rzed majd magadat egy u'jszeru~ maszkban?
-Nem Tala'lod a helyed, pedig ege'sz e'jjel
			Rock-rock-rock, rock tonight
			Rock-rock-rock in a holy fight
			Instead of fucking I did rock tonight

Lelo:klek a le'pcso~n mikor vonatra sza'llna'l
Ma'ris azon izgulsz, hogy mi lesz a va'mna'l
"Elveszik a jegyemet, me'g el sem utaztam!"
-Biztosan aze'rt van, mert ege'sz e'jjel
			Rock-rock-rock, rock tonight
			Rock-rock-rock in a holy fight
			Instead of fucking I did rock tonight

KATT
----

Mindenki tudja, mi az ahasis. Mindenki tudja, mi az
a marijuana, mindenki tudja, mi az az LSD, a heroin,
a benzedrin, a meszkalin, de fe'lek, hogy csak nagyon
kevesen tudja'k, mi az a "katt"...

Le'tezik egy orsza'g, ahol minden rendbe' van
Minden ugyanu'gy van, mint ma'shol, csak egy kicsit ma'shogyan
Le'tezik egy gyo'gyszer, ami mindent rendbe hoz
Khat-levelnek hivja'k e's sza'jra'kot okaz

E'szak-Jemen jo' hely, mindenki khat-leve'len e'l
E'szak-Jemen jo' hely, ott van ele'g khat-leve'l

Ott minden rendo~r narko's, ne'ha mega'll a forgalom
Aki hozza'jut egy kis khat-hoz, elra'gja az u'ton
E'szak-Jemen jo' hely, kise'rt az e'hhala'l
Bezo:rget egy ajto'n e's csupa narko'st tala'l
Viszont nyugodt ke'p az utca, sehol se la'tsz halottakat
E'szak-Jemen jo' hely, mindenkit helyrera'z a khat

E'szak-Jemen jo' hely, mindenki khat-leve'len e'l
E'szak-Jemen jo' hely, ott van ele'g khat-leve'l

Mindenki khat-ot termeszt, megszu~nt a bu'za e's a rozs
A khat a legjobb gyo'gyszer, ba'r sza'jra'kot okoz
A khat a legjobb ta'pszer, mindenkire hat
Az e'szak-jemeni tyu'kok csak azt mondja'k, hogy: katt-katt-katt

Aku:lkereskedo~, aki egyszer arra ja'rt
Esku:szik azo'ta is, hogy a khat-leve'l nem a'rt

A ra'dio'bo'l tudta meg, hogy va;amit ala'irt
Fogalma sincsen, hogy mit, csak hallotta  a hirt

E'szak-Jemen jo' hely, mindenki khat-leve'len e'l
E'szak-Jemen jo' hely, ott van ele'g khat-leve'l
E'szak-Jemen jo' hely, E'szak-Jemen jo' hely,
E'szak-Jemen jo' hely, katt - katt - katt!

VAN-E E'LET A FO:LDO:N?
-----------------------

Me'rgezo~ no~k, me'rgezett tudat
Ko:zvetlen hang, ko:zvetlen e'letvesze'ly
Kinek emelhetsz szobrot?
Kinek a neve'ben besze'lj?
Mie'rt e'gnek a hangok?
Ki lesz az u'r?
Van-e e'let a Fo:ldo:n,
A rock-and-roll-on tu'l?

A'rtatlan ragadozo'
Hu'sevo~ mosoly
O:t perced van me'g
Hogy kimenj a divatbo'l
O:t percet adok
E's elpattan egy hu'r
Van-e e'let a Fo:ldo:n
A rock-and-roll-on tu'l?

Apa'd neve? Anya'd neve?
Statisztika. Tetova'lt kutya'k
Mi az, hogy mindenki egyenlo~?
Hia'nyoljuk a helyzet ura't!
Igyekezz, tala'n te lehetsz
Gyorsabban tanulj!

A le't meghata'rozta a tudatod
Dalra fakadtak a ve'rebek
Rosszul ido~zitett ka'osz
Tizmilllio' pokolge'p ketyeg
Megoldo'dott a helyzet
Ki maradt alul?
Van-e e'let a Fo:ldo:n
A rock-and-roll-on tu'l?

Tota'lis demokra'cia
Mindenki ember, aki te'ved
Hatalmas a'radat az utca
Elsodor engem e's te'ged
Mie'rt e'gnek a hangok?
Ki lesz az u'r?
Van-e e'let a Fo:ldo:n
A rock-and-roll-on tu'l?

Csupa durva jelszo'
Csupa durva jelke'p
Egy magas no~ a buszon
A fejedre rakja a melle't
Megoldo'dott a helyzet
Ki maradt alul?
Van-e e'let a Fo:ldo:n
A rock-and-roll-on tu'l?

Csupa rendes ember
Csupa ronda a'llat
Mind nagyobb egy fejjel
Mind ku:lo:nb na'lad
Igyekezz, tala'n te lehetsz
Gyorsabban tanulj!
Van-e e'let a Fo:ldo:n
A rock-and-roll-on tu'l?

ISMERETLEN KATONA
-----------------

Nem e'rtesz semmit csak e'rzed, hogy megnyilt a fo:ld
A'rtatlan ember vagy, aki me'g embert sem o:lt
Bu~ntettro~ szo' sincs, ne keresd megint a bajt
Jutalmad az lesz, ha valaki megbu:ntet majd
Minden rendbe jo:n szerelmem

Ne e'vezz e's ne ve'dekezz
Nem e'let ez, nem e'let ez!
Ne ke'rdezz, e's ne ve'dekezz
Tedd to:nkre azt, ami to:nkre tesz!
A nya'r meleg, a te'l hideg
Nem e'ri meg, nem e'ri meg!
Hia'ba vagy, hia'ba vagy
Kinn az  a'lom, de benn az agy

Nilla'ra cso:kkent az ese'lye annak, hogy gyo~zz
Nem maradt tu'le'lo~, legjobb, ha magadra lo~sz
Add meg magad, u'gy tala'n csak bu~nho~dni fogsz
Arccal a sa'rba! Ne ke'rdezz, ne tiltakozz!
Minden rendbe jo:n, szerelmem

Ne e'vezz e's ne ve'dekezz
Nem e'let ez, nem e'let ez!
Ne ke'rdezz, e's ne ve'dekezz
Tedd to:nkre azt, ami to:nkre tesz!
A nya'r meleg, a te'l hideg
Nem e'ri meg, nem e'ri meg!
Hia'ba vagy, hia'ba vagy
Kinn az  a'lom, de benn az agy

Tu:kro:dben a'rnye'k, az a'rnye'kod tu:kro:z~ folt
Ko:ze'pen ott a'llsz e's e'rzed, hogy forditva volt
Bele'psz a tu:ko:rbe, megint egy o:rdo:gi ko:r
Nincs helyed, valaki me'gis a helyedre to:r
Minden rendbe jo:n, szerelmem

Ismeretlen katona sirja'ban u:lsz
Ismero~s helyzet, de me'giscsak nyomaszt a bu~z
Csukd be a sza'dat, mert belo~led o:mlik a ga'z
Magadhoz nyu'lna'l, de a kezed is ero~sen ra'z
Minden rendbejo:n szerelmem

Idegen vagy, aki valahogy ittrekedt
Csak fe'lig-meddig e'rted a hireket
Eszed amit az agyad meghagyott
Nem gondolkozol, teha't nem vagy ott
Az e'rtelmed ketto~s e'rtelem
A civiliza'cio' tu'ltesz az e'leten
A test repu:l, a le'lek ha'lni ja'r
A hala'l az a'llam szolga'lata'ban a'll

Nem o:lt meg senkit, de o:ro:kre tarko'n a ke'z
Ra'kkelto~ lette'l, gyu~lo:lnek, amerre me'sz
Mentsd fo:l magad, mielo~tt elnyel a fo:ld
A'rtatlan ember vagy, aki ma'r embert is o:lt
Minden rendbe jo:n szerelmem


NAGY TESTVE'R
-------------

U:res
Fehe'r
Papirlapokat doba'l
A postala'da'ba
Leve'l
Helyett
Ez va'r

Valaki zavarja a ta'voli ado'kat
Valaki kattan a telefonban
Valaki megfoszt a rossz hirekto~l
Valaki ne'z a TV-bo~l

De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nagy Testve'r!
De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nagy Testve'r!

Az A'llatkert elszabadult
Ne'zed a TV-t e's o~ ne'z te'ged
Gazda'tlan fe'ny
Nagy testve'red figyel te'ged

Nem vagy ma'r ege'szen jo'l
A ha'z elo~tt szire'na szo'l
A morzsa'id ko:zt aranyro:g
Valaki az ajto'd mo:go:tt

Halk birodalmi e'nek
Nagy Testve'red eljo:tt e'rted
De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nagy Testve'r!
De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nagy Testve'r!

Az A'llatkert elszabadult
Ne'zed az utca't e's ne'znek te'ged
E'hezo~ tekintetek
Ezer gazda'tlan a'llat le'zeng

"Sietsz? - Lesza'llhatsz a vonatro'l!
 Sze'du:lsz? - Kidobunk a repu:lo~rol!
 Ha u:vo:ltesz, kidobunk a mento~auto'bo'l!"

Nem vagy me'g ege'szen jo'l
Ta'voli szire'na szo'l
Halk birodalmi e'nek
Nagy Testve'red itthagy te'ged
De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nahy Testve'r!
De jo', hogy beteg lette'l
Meggyo'gyit a Nagy Testve'r!

VIGYETEK EL!
------------

O:ngyilkos patka'nyok hulla'i boritja'k el a va'rost
Minden sarkon egy fe'lig ke'sz mauzo'leum
Hihetelenu:l ko:ltse'ges utcake'p
O:tmillio' tonna szu:rke feste'k
				kell me'g!

Ez az a lepratelep
Ahol senki sem beteg
Itt festve vannak a foltok
Itt mindenki boldog

Mindenki jo'l van,
Mindenki fe'l
Mindenki jobban van
Mindenkine'l
Mindenki jo'l van
Mindenki ferto~z
Mindenki bu'jtat
Nincs hova rejto~zz!

El akarok tu~nni
De nem innen
Hu:lyese'g volna
Szerintem
Itt, ha vesztettem is
Jo'l ja'rtam
Me'gis el fogunk tu~nni
Sorja'ban

Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Ezt a ja'rva'nyt nem felejtem el

Sehol egy jo' szo'
Soha nincs cso:nd
Mindenki vesztett
Te sem vagy ku:lo:nb
Felejts el
Mert ku:lo:nben
Beboritlak, mint
Moszkva't a ho'

El akarok tu~nni
De nem innen
Hu:lyese'g volna
Szerintem
Itt, ha vesztettem is
Jo'l ja'rtam
Me'gis el fogunk tu~nni
Sorja'ban

Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Ezt a kezele'st
Nem felejtem el

Mindenki re'szeg
Mindenki jo'zan
Mindenki ta'ntorog
Mindenki jo'l van
Mindenki be'na
Mindenki vak
Egyforma'n bu~zlik
Mindegyik nap
Szaporodnak
A ve'gtelenek
Senkit nem lehet megmentened

El akarok tu~nni
De nem innen
Hu:lyese'g volna
Szerintem
Itt, ha vesztettem is
Jo'l ja'rtam
Itt van egy hid a folyo'n
Hossza'ban

Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Ezt a karant'nt
Nem felejtem el

O:reg vagyok
O:ro:k nyugalmat!
Fiatal vagyok
Mint egy felszabadult gyarmat
Segitse'g!
E'lve temetnek el
Fe'lek, hogy fe'lek

El akarok tu~nni
De nem innen
Hu:lyese'g volna
Szerintem
Itt, ha vesztettem is
Jo'l ja'rtam
Me'gis el fogunk tu~nni
Sorja'ban

Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Ezt a ja'rva'nyt
Nem felejtem el
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Vigyetek el innen!
Vigyetek el!
Istenem!
Istenem!
Milyen u:res lesz
Ne'lku:lem!
Vigyetek el!
Please rate this tab:
x1.0