Zuri West – Wenn I Di Nid Cha Ueberrede tab

Chords:
Transpose:
-------------------------------------------------------------------------------
		      WENN I DI NID CHA ÜBERREDE - Züri West
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: käspi
Email: kg@kgmw.ch

Tuning: Standard

(SUGAR - If I Can't Change Your Mind)

Capo 3

D fill A fill--2---0-2---3---2-0--|--2---0-2---0-0-0-0--|--3---3-3---3---3-3--|--3---3-3---3-2-0-2--|--2---2-2---0--------|--2---2-2---2-2-2-2--|--0---0-0---0--------|--0---0-0---2-2-2-2--|------------2--------|------------0-0-0-0--|------------3--------|---------------------| ^ ^ ^ ^ (D) (G) (D) (A)
1. Strophe: D G D A fill i hocke a däm Chuchitisch u du packsch dini Sache D G du hesch mr gseit du wöusch mi nümmeh gseh D b f# i loufe dir nid nache G A fill aber los mr bitte zue D A b f# o we d'dr no so sicher bisch G A fill D D fill A fill (2x) wenn i di nid cha überrede - wär de süsch 2. Strophe: D G D A fill au die schöne Jahr bin'i gäng tröi a dire Site gsii D G u du bisch immer überzügt D b f# G i wöu immer en Angeri aus di A fill was söu i mache D A b f# we du für mi die Eini bisch G A fill D D fill A fill (2x) wenn i di nid cha überrede - wär de süsch Bridge: f# G u we d'mr jitz mis Härz verbrichsch b C u we de hütt zu dere Tür usschliichsch D de warten'i uf di f# G bis denn we d'wieder chunnsch f# G u denn we d'wieder chunnsch b de hocken'i hie a däm Tisch C ganz egau wie lang dass d'furt gsii bisch f# G u öb d'no immer ds Gliiche dänksch wie gäng A i warte hie u überrede di de denn Solo: D G D A (2x) 3. Strophe: D G D A fill wie söu i zuegä was i weder gmacht ha no hätt wöue D G D b f# wie wosch we d' mir nid trousch je öpper angerem vertroue G A fill mit au däm dumme Züg wo de dänksch D A b f# i ha di gärn eso wie d'bisch G A fill D D fill A fill (2x) wenn i di nid cha überrede - wär de süsch b f# Schluss: G A fill u viellecht gloubsch mr's irgendwenn D A b f# u viellecht blibt's eso wie's isch G A fill D D fill A fill (2x) wenn i di nid cha überrede - wär de süsch
Please rate this tab:
x1.0