Johnoy Danao - Burnout tab

Format: Lyrics then the Tab
Refer to his cover video on how to strum/play the song here's the link:

http://www.youtube.com/watch?v=rk-33QxSnKo

Capo on 3rd fret
I don't know some of the name of the chords so 
I'll just show you the diagram.
Chords Being Used.

e|---| |---| |-3-| |-1-| |-0-|  Legend:
B|-0-| |-1-| |-3-| |-1-| |-0-|  (~) Let it ring
G|-0-| |-2-| |-0-| |-2-| |-0-| 
D|-2-| |-3-| |-0-| |-0-| |-0-| 
A|-3-| |-3-| |-2-| |---| |-2-| 
E|-3-| |---| |---| |---| |---| 

Inro:

e|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|--0--1--0--|

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (4X)
D|--2--3--|(Strumming Pattern 
A|--3--3--|refer to the link above)
E|--3-----|

Verse:
O wag kang tumingin
ng ganyan sa akin
wag mo akong kulitin
wag mo akong tanungin

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (4X)
D|--2--3--|(Strumming Pattern 
A|--3--3--|refer to the link above)
E|--3-----|

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (2X)
D|--2--3--|(Strumming Pattern 
A|--3--3--|refer to the link above)
E|--3-----|

Dahil katulad mo
ako rin ay nagbago
di na tayo katulad ng dati
kay bilis ng sandali

e|--------|     |--3--|
B|--0--1--|     |--3--|
G|--0--2--| (4x)  |--0--|
D|--2--3--| Then. . .|--0--|
A|--3--3--|     |--2--|
E|--3-----|     |-----|Chorus:
O kay tagal din kitang minahal
O kay tagal din kitang minahal

e|--1--0--------|
B|--1--0--1--1--|
G|--2--0--2--2--|(2x)
D|--0--0--3--3--|
A|-----2--3--3--|
E|--------------|

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (2x)
D|--2--3--|(Strumming Pattern 
A|--3--3--|refer to the link above)
E|--3-----|

Kung iisipin mo
di naman dati ganito

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (2x)
D|--2--3--|(Strumming Pattern 
A|--3--3--|refer to the link above)
E|--3-----|

teka muna teka lang
kailan tayo nailang
              Kung ii.......sipin mo di naman dati ganito
e|--0-----|        |----------| |------------|
B|--0--1--|        |----------| |--0-----1---|
G|--0--2--| (2x)Then. . . |----------| |--0-----2---|(2x)
D|--0--3--|        |----------| |--2-----3---|
A|--2--3--|        |----------| |--3-----3---|
E|--------|        |--0-1-0---| |--3---------|

kay bilis kasi ng buhay
pati tayo natangay

e|--0-----|        |--3--|
B|--0--1--|        |--3--|
G|--0--2--| (2x)Then. . . |--0--|
D|--0--3--|        |--0--|
A|--2--3--|        |--2--|
E|--------|        |-----|

Chorus:
O kay tagal din kitang minahal
O kay tagal din kitang minahal

e|--1--0--------|
B|--1--0--1--1--|
G|--2--0--2--2--|(2x)
D|--0--0--3--3--|
A|-----2--3--3--|
E|--------------|

Before the Bridge part
e|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|--0--1--0--|

e|--------|
B|--0--1--|
G|--0--2--| (2x)
D|--2--3--|
A|--3--3--|
E|--3-----|

Bridge:

Tinatawag kita
sinusuyo kita
di mo man marinig
di mo man madama

e|----------|
B|--0~--1~--|
G|--0~--2~--| (4X)
D|--2~--3~--| (~) Let it ring 
A|--3~--3~--|
E|--3~------|

Chorus:
O kay tagal din kitang mamahalin
O kay tagal din kitang mamahalin
mamahalin. . .
mamahalin. . .
                 ma.ma.ha.lin
e|--1--0--------|       |---------------|
B|--1--0--1--1--|       |---------------|
G|--2--0--2--2--|(4x) then. . .|-----------0~--|
D|--0--0--3--3--|       |-----------2~--|
A|-----2--3--3--|       |-----------3~--|
E|--------------|       |--0--1--0--3~--|

Enjoy!! :)
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z