Maili Dhonn chords with lyrics by Skipinnish - Easy chords and tabs for guitar

Skipinnish – Maili Dhonn chords

Chords:
Transpose:
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
EmGura mise tha gu tinn,
EmCĂšl mo chinn air na leacan,
AmBha mi roimhe rotach, garbh
GAir an fhairge ga marcachd.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
EmGura mise tha gun spèird
EmAnn DÚn Èideann 's an Sasann
ABha mi rèidh am measg nan seòid
GCluich an òir air na cairtean.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
EmChaidh sinn timcheall Rudha LĂŹte,
Em'S iomadh gunna caol a' lasadh
ALeig mo MhĂ ili siud ma cluais,
GGhabh i 'n cuan; 's ann bha fasan.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
EmThog i h-acarsaid an Èirinn,
EmLeig i brèid ann an Sasann,
ABhuail i sròn air tÏr an LÏte,
G'S leig i cridhe ann an Glaschu.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
Em'S ann an t-seachdain chun an-dè
EmThog mi brèid ann an Sasann,
A'S ann a shamhlaich mi do cheum
GRi laoigh fèidh 's e aig astar.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse] Bha i siĂšbhlach gun mheang Eadar chruinn agus chnagan; Darach nach teirig a chaoidh Eadar druim agus plang. [Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
[Verse]
EmNuair a thèid mi chun na fèill'
Em'S e do bhrèid a thig dhachaigh;
ATops'l Úr ga dhèanamh dlÚth,
GGed chosgadh e crĂšn an t-slat dhomh.
[Chorus]
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn,
GMhĂ ili dhonn, tilleadh dhachaigh
EmGruagach òg a chÚil duinn,
GDh'èireadh m'inntinn air d' fhaicinn.
EmMhàili dhonn, bhòidheach dhonn.
Please rate this tab:
x1.0