Daft Punk - Robot Rock tab

                 Robot Rock                  


                                    Daft Punk
guitar   W          W          E E E E E E E E  
E||-------------------|-------------------|--5-----5-----5-----5-----|
B||-------------------|-------------------|--------------------------|
G||-------------------|-------------------|--7-----7-----7-----7-----|
D||-------------------|-------------------|--7-----7-----7-----7-----|
A||-------------------|-------------------|--5-----5-----5-----5-----|
E||-------------------|-------------------|--------------------------|


 E E E E E E S E S  E E E E E E E E  
--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--5-----5-----5-----5-3----|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|


 E E E E E E S E S  E E E E E E E E  
--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--5-----5-----5-----5-3----|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|


 E E E E E E S E S  E E E E E E E E  
--5-----5-----5-----5------|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--7-----7-----7-----7-5----|--7-----7-----7-----7-----|
--5-----5-----5-----5-3----|--5-----5-----5-----5-----|
---------------------------|--------------------------|


 E E E E E E S E S  W          E H    E S E S 
--5-----5-----5-----5------|-------------------|--5-----------5----5----|
---------------------------|-------------------|------------------------|
--7-----7-----7-----7-5----|-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----7-----7-----7-5----|-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----5-----5-----5-3--L-|--L----------------|--5-----------5----5----|
---------------------------|-------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E T E T E T E T E T E T S  S T H    Q.   T 
----------------------------------|------------------------|
----------------------------------|------------------------|
--7----5----7----5----7----5----7-|--L---5--------L------L-|
--7----5----7----5----7----5----7-|--L---5--------L------L-|
--5----3----5----3----5----3----5-|--L---3--------L------L-|
----------------------------------|------------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   Q.   E E S E S E   Q.   E E S E S E  
--5-------------------|--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|
----------------------|-------------------------|-------------------------|
--7-------------------|--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|
--7-------------------|--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|
--5-------------------|--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|
----------------------|-------------------------|-------------------------|


 Q.   E E S E S E   Q.   E E S E S E   Q.   E E S E S E  
--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|
--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|
--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|


 Q.   E E S E S E   Q.   E E S E S E   W         
--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|--L----------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------|
--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|--L----------------|
--7---------7----5----7--|--7---------7----5----7--|--L----------------|
--5---------5----3----5--|--5---------5----3----5--|--L----------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    E S E S 
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-----------7----7----|
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-----------5----5----|
------------------------|----------------------|------------------------|


 E H    Q  E   E H    E S E S  E H    Q  E  
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--7-------------------|--7-----------7----7----|--7-------------------|
--5-------------------|--5-----------5----5----|--5-------------------|
----------------------|------------------------|----------------------|


 E H    E S E S  E H    Q  E   E H    Q  E  
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-------------------||
------------------------|----------------------|----------------------||
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-------------------||
--7-----------7----7----|--7-------------------|--7-------------------||
--5-----------5----5----|--5-------------------|--5-------------------||
------------------------|----------------------|----------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Tap to rate this tab
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z