Runrig – Air An Traigh chords

Chords:
Transpose:
Runrig - Air an Traigh

Capo on 5th fret

A simple song and easy to play!


[chorus]
C F'S b'fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
C GCoiseachd cas ruisgte air an traigh
C Fle mo dha laimh 'na mo phòcaid
C G C's ri mo thaobh, Anna mo ghràidh
[verse]
F AmBha sinn òg is bha sinn spòrsal
C GCluichd le sòlas is le gair
Am FAir a'mhonadh 's air an locha
C G C'S measg an arbhair anns a'bhathaich
Bridge: F, Am C, G, Am, F, C, G, C [Play same chords for the rest of the verses/chorus] 'S nuair a thig e gu am feasgair 'G iarraidh crodh shuas air a'bheinn 'S dheanamh dhachaidh air 'ur socair Togail orain 's togail ruinn Bhiodh sinn sgith nuair nochdadh oidhche 'G ol bainne fuar taobh teine blàth 'S bhiodh sinn granail dol dhan leabaidh Ach am màrach 'g eirigh tràth Translation: I wish that I was back there again Walking barefoot on the strand My two hands in my pockets And you by my side, Anne my love We were young and full of joy Playing with contentment and laughter On the moor, on the loch And amongst the corn in the barn When it came to the late afternoon Bringing the cattle in from the hill Lingering on our way back home Singing songs We were tired when night fell Drinking cold milk beside the warm fire With no desire for sleep And rising early the next morning Enjoy!
Please rate this tab:
x1.0